Biografia - Biografi

Florenc Banushi nasce a Durres (Durazzo) in Albania il giorno 11 Settembre 1987 ma cresce in Berat. All’età di 5 anni muore improvvisamente il suo papà  e Florenc resta profondamente segnato dal dolore poiché per un bambino così piccolo è difficile accettare una perdita così grande. Con la speranza di una vita migliore e il sogno di diventare calciatore nel 2006 arriva in Italia ma col passare del tempo questo sogno svanisce. Anno dopo anno aumenta invece il desiderio di scrivere e cantare la sua prima canzone in onore del suo amato papà e finalmente nel 2020 debutta con un inedito come cantautore proprio con “Nei miei ricordi”  (versione italiana ) e “Ne Kujtimet e mia” (versione albanese) dedicata a suo papà Ismail. Il 10 Ottobre 2020 pubblica il secondo singolo, “Vive Chi Muore” (versione italiana) – “Stop Racismit” (versione albanese), un pezzo rap sul tema dell’integrazione fra le diverse culture e dell’inutilità della violenza per risolvere divergenze di idee e problemi.


Florenc Banushi  lindi në Durrës (Durazzo) në Shqipëri më 11 shtator 1987 por u rrit në Berat. Në moshën 5 vjeç babai i tij papritmas vdes dhe Florenc  shënohet thellësisht nga pikëllimi sepse është e vështirë për një fëmijë kaq të vogël të pranojë një humbje kaq të madhe. Me shpresën e një jete më të mirë dhe ëndrrën për tu bërë futbollist në vitin 2006 ai arrin në Itali por me kalimin e kohës kjo ëndërr zhduket. Vit pas viti, megjithatë, dëshira për të shkruar dhe kënduar këngën e tij të parë për nder të babait të tij të dashur dhe më në fund në vitin 2020 ai debuton me kengen e ti te pare “Në kujtimet e mia” (versioni italian) dhe “Ne Kujtimet e mia” ( versioni shqip) kushtuar babait të tij Ismail. Më 10 tetor 2020 ai lëshoi këngën e dytë, “Vive Chi Muore” (versioni Italian) – “Stop Racismit” (versioni shqiptar), një pjesë rep me temë integrimin midis kulturave të ndryshme dhe padobishmërinë e dhunës për të zgjidhur dallimet e idetë dhe problemet.